Privacyverklaring

Inleiding
De website die u bezoekt wordt beheerd door of namens MAXXIUM Nederland b.v. die deel uitmaakt van de MAXXIUM Worldwide b.v.

Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welk type informatie op deze website door ons wordt verzameld, en hoe we deze informatie gebruiken en beveiligen. Deze Verklaring vertelt u ook wat u kunt doen indien u niet wilt dat uw Persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, en hoe u informatie die u reeds aan ons verstrekt hebt, kunt wijzigen. Deze Verklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere sites waarvoor op deze site links worden geboden. Door de site te benaderen komt u met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site.

Hoe we uw informatie gebruiken
Wanneer u Persoonlijke Gegevens verstrekt op deze website, gebruiken we die voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, bij voorbeeld voor deelname aan een wedstrijd, om u een monster toe te sturen, of om uw verzoek om informatie te beantwoorden. Tenzij anders is vermeld op de betreffende webpagina of bij het invulformulier, kunnen we uw Persoonlijke Gegevens als volgt gebruiken:

1. We kunnen u informatie en/of aanbiedingen toe sturen over onze producten, merken en/of diensten en uw gegevens doorgeven aan of delen met andere bedrijven binnen de MAXXIUM Nederland b.v., die uw gegevens kunnen gebruiken om u informatie te sturen over hun producten, merken en/ of diensten, voor zover deze gelijksoortig zijn aan het product, het merk of de dienst in verband waarmee u uw gegevens aan ons hebt. Als u hier bezwaar tegen heeft kunt u contact met ons opnemen.

2. Voorts kunnen wij en de andere bedrijven binnen de MAXXIUM Nederland de Persoonlijke Gegevens die u aan ons verstrekt aanvullen met andere informatie waarover wij reeds beschikken of die we ontvangen van derden. Wij doen dit voor marketingdoeleinden, om producten en diensten te kunnen leveren die beter op uw behoeften zijn afgestemd.

Het komt voor dat wij en de andere bedrijven binnen MAXXIUM Nederland derden inhuren voor het verwerken of analyseren van de gegevens, waaronder Persoonlijke Gegevens, die we op onze websites verzamelen. Verder kunnen we, indien u een product of dienst van ons bestelt, Persoonlijke Gegevens delen met leveranciers en andere derden teneinde levering van die producten of diensten mogelijk te maken. De leveranciers en andere derden krijgen van ons geen toestemming om uw Persoonlijke Gegevens op enige andere wijze te gebruiken.

Deze website wordt gehost door Emakina group vanuit België. Zij hebben alle gangbare maatregelen genomen die van een hosting partij verwacht mag worden om uw gegevens te beschermen.

Tenslotte willen wij u erop wijzen dat wij uw Persoonlijke Gegevens zullen overdragen, indien we daartoe door de wet, door een huiszoekingsbevel, een dagvaarding of rechterlijk bevel of iets dergelijks worden verplicht.

Andere informatie die we kunnen verzamelen
U hebt wellicht gehoord van "cookies", files of stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. We kunnen cookies of soortgelijke middelen gebruiken om tijdens uw bezoek aan onze website andere informatie te verzamelen, zoals de specifieke door u bezochte gedeelten van de site en de diensten die u via onze website gebruikt. We verzamelen deze informatie om onze site en onze producten beter te kunnen afstemmen op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen tevens worden gebruikt om uw toekomstige activiteiten op onze site te versnellen. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer er cookies worden verzonden. Het weigeren van cookies op de door u bezochte site kan tot gevolg hebben dat u, wanneer u onze site bezoekt, bepaalde gedeelten van de site niet kunt benaderen of gepersonaliseerde informatie niet kunt ontvangen.

Statistieken over de site kunnen worden gebruikt om ervaringen op de website te verpersoonlijken en om statistieken over het gebruik van de website, anoniem en als totaalcijfer, te evalueren. Informatie over uw computer, zoals uw IP adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het Internet surft), het type Internet-browser dat u gebruikt en het type operating system dat u gebruikt kan ook worden verzameld en aan uw Persoonlijke Gegevens worden gekoppeld.

Beveiliging van informatie
We treffen redelijke voorzorgsmaatregelen om uw Persoonlijke Gegevens te beveiligen. Tot alle persoonlijk identificeerbare informatie is slechts beperkt toegang mogelijk teneinde ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging of misbruik van de gegevens te voorkomen.

Wijzigingen in onze Verklaring
We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring naar ons eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd en we raden u aan dit gedeelte frequent te bezoeken teneinde op de hoogte te blijven.

Met wie kunt u contact opnemen
Schrijf ons a.u.b.v
MAXXIUM Nederland b.v.,
t.a.v. Consumenten Service
Prof. J. H. Bavincklaan 7, 1183 AT, Amstelveen
e-mail adres: info@goldstrike.nl
telefoon: 020-58 06 806

U hebt recht op inzage in de informatie die wij over u bewaren. Voor deze dienst kan een vergoeding worden gevraagd.